Ο στόλος φορτηγών αυτοκινήτων των συνεργατών μας εγγυάται την έγκαιρη και ασφαλή οδική μεταφορά & παράδοση για κάθε μέγεθος δέματος ή φορτίου.

Land freight specialists since 1983

We offer:

  • Port-to-port LCL and FCL sea freight services to over 500 international ports.
  • Free price comparison for a variety of routes and vessels.
  • An easy-to-use booking system – with prices inclusive of all associated charges up to the destination point.
  • An optional collection service from an address of your choice.
  • Support with shipping documentation. Our customer care team will assist you for the duration of your shipment and beyond.
Your low-cost shipping solution

To get the most out of Land freight services:

  • Plan ahead: Our freight times are much longer than any freight times, so it’s a good idea to make a booking well in advance of your desired delivery date. Our specialist freight team will be able to give you estimated transit times depending on the vessel and routing.
  • Think big: As a rule of thumb, greater volumes almost always mean cheaper delivery prices when shipping goods internationally. This is especially true for sea freight.
  • Protect your goods in transit: It’s important to package your goods correctly to minimize the risk of damage during transit.