Μεταφορά με φορτηγό πλοίο για την καλύτερη αναλογία κόστους προς μέγεθος φορτίου, ευέλικτα και οικονομικά.

 

Your low-cost shipping solution

To get the most out of air freight services:

  • Plan ahead: Our freight times are much longer than any freight times, so it’s a good idea to make a booking well in advance of your desired delivery date. Our specialist freight team will be able to give you estimated transit times depending on the vessel and routing.
  • Think big: As a rule of thumb, greater volumes almost always mean cheaper delivery prices when shipping goods internationally. This is especially true for sea freight.
  • Protect your goods in transit: It’s important to package your goods correctly to minimize the risk of damage during transit.