Πρόσφατα υπογράφηκε από τα Ελληνικά υπουργεία Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, Μεταφορών & Υποδομών και Εξωτερικών η συμφωνία που ορίζει τις νέες προδιαγραφές στις διεθνείς μεταφορές τροφίμων και ευπαθών προϊόντων.

Αποτελεί σαφέστατα ένα πολύ σημαντικό βήμα, με γνώμονα την ασφάλεια των μεταφερόμενων προϊόντων και κατά συνέπεια, του τελικού καταναλωτή.

Το κείμενο της συμφωνίας που περιγράφει τους νέους όρους με κάθε λεπτομέρεια, έχει πλέον δημοσιευτεί στη Διαύγεια και την Εφημερίδα της Κυβέρνησης.